Mapa

Zámka

Pravěké výšinné sídliště a slovanské hradiště.

Bohnice

Zámka

Pravěké výšinné sídliště a slovanské hradiště.

Kostel svatého Petra a Pavla

Původně zřejmě středověký kostel byl několikrát přestavěný. Zásadně byl přestavěn v letech 1799-1805 do spíše barokní, nežli klasicistní podoby.

Kostel svatého Václava

Kostel v Psychiatrické léčebně projektoval Václav Roštlapil. Byl postaven v letech 1911-16.

Statek Vraných (čp. 1/VIII)

Barokní statek je datován letopočtem 1777 nad vrcholem štítu výminku, lze ale předpokládat starší základ staveb. Statek je tvořen obytnou budovou, výminkem se špýcharem a stodolou, bránou a ohradní zdí. Objekt je v majetku Hlavního města Prahy, které jej pronajalo občanskému spolku Bohnice žijí.

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Psychiatrická nemocnice Bohnice (do roku 2013 Psychiatrická léčebna Bohnice, původně Zemský ústav choromyslných) je areál postavený v letech 1906-24. Byl projektován Václavem Roštapilem a Václavem Hellerem (za spolupráce s dekoratérem Caldou Kloučkem).