Mapa

Císařský mlýn

Někdejší mlýn byl vykoupen do maketku Rudolfa II. v roce 1584. Poté došlo k přestavbě s podílem Ulrico Aostalli, Orazio Fontana a kameník Giovanni Antonio Brocco.

Bubeneč

Kostel svatého Gotharda

Kostel byl vybudován podle projektu z roku 1800 v roce 1801 v místech staršího kostelíku.

Lannova vila

Novorenesanční Lannova vila je novostavba z let 1868-72 podle projektu Antonína Barvitia a Ignáce Ullmanna. Nyní slouží jako reprezentační zařízení Akademie věd České republiky.

Restaurace Na slamníku

Klasicistní hostinec vybudovaný ve 2. polovině 19. století.

Šlechtova restaurace

Casino (Dolní letohrádek, Šlechtova restaurace) bylo postaveno v letech 1688-89 pod vedením Giacoma Antonia Canevalleho patrně podle projektu Jeana Baptista Matheye. Do současné novogotické formy byl objekt přestavěn v letech 1855-56 podle návrhu Bernarda Grubera. Šlechtova restaurace je součástí komplexu místodržitelského letohrádku a Královské obory. Dlouhodobě chátrající památka je od června 2017 rekonstruována.

Císařský mlýn

Někdejší mlýn byl vykoupen do maketku Rudolfa II. v roce 1584. Poté došlo k přestavbě s podílem Ulrico Aostalli, Orazio Fontana a kameník Giovanni Antonio Brocco.

Místodržitelský letohrádek

Pozdně gotická stavba z let 1495-1502, patrně od Benedikta Reida. Po různých přestavbách získal letohrádek svou dnešní romantickou novogotickou podobu v letech 1804-08 a 1821 pod vedením Georga Fischera. V současné době budova slouží jako archiv a studovna oddělení časopisů Knihovny Národního muzea v Praze.

Stará čistírna odpadních vod

Areál čistírny byl vybudován v letech 1901-06. Ve 20. a 30. letech 20. století prošel rekonstrukcí. V roce 1962 jej částečně poškodila přestavba a v polovine 80. let byla definitivně vyřazena z provozu. Toto vrcholné dílo technického stavitelství je nyní památkou a je zpřístupněno veřejnosti.

Suchardova vila

Suchardova vila s ateliérem je secesní dům z let 1904-07 podle Jana Kotěry. Hlavní prostory Suchardovy vily se dodnes dochovaly ve stavu, jak byly před více než sto lety Kotěrou navrženy, a to včetně interiérových detailů. Vila byla navržena pro sochaře Stanislava Suchardu a jeho čtyřčlennou rodinu. Od roku 2008 ve vile působí Muzeum Stanislava Suchardy.

Výstaviště Praha

Výstaviště je původně areálem Zemské jubilejní výstavy z roku 1891, který vznikal v letech 1890-91 za účasti mnoha významných architektů, zejména Antonína Wiehla. Centrální stavbou je Průmyslový palác, který byl postaven Bedřichem Münzbergera s technickou spoluprací Františka Prášila. Druhá fáze stavby probehla v letech 1907-09, kdy byly dostavěny některé pavilony. V roce 2008 zničil požár levé křídlo Průmyslového paláce.

Molochov

Molochov je lidové označení pro skupinu nájemních domů na letenské pláni. Domy byly postaveny v letech 1937-38 podle celkového návrhu Josefa Holečka. Během komunistické diktatury bydlelo v rozlehlých bytech Molochova mnoho rodin komunistických funkcionářů.

Letenská vodárna

Věž vodárny byla postavena v roce 1888. Podzemní vodojem a čerpací stanice byly zbořeny v letech 1977-78.

Rudolfova štola

V roce 1581, za vlády Rudolfa II., bylo rozhodnuto o proražení štoly. Od roku 1593 jí protéká vltavská voda do rybníků Královské obory.