Mapa

Chodovská tvrz

Středověká tvrz vznikla ve 2. polovině 13. století. Na přelomu 13. a 14. století byla rozšířena o věž. Asi ve 2. polovině 16. století byla upravována také renesančně. Dnešní podoba je z raně barokní přestavby z poslední čtvrtiny 17. století a z úprav v 18. století.

Chodov

Chodovská tvrz

Středověká tvrz vznikla ve 2. polovině 13. století. Na přelomu 13. a 14. století byla rozšířena o věž. Asi ve 2. polovině 16. století byla upravována také renesančně. Dnešní podoba je z raně barokní přestavby z poslední čtvrtiny 17. století a z úprav v 18. století.