Co je v mém okolí?

Hradiště Šance

Zaniklé hradiště. Osídleno v 6. až 5. století před Kristem, a je jediným známým hradištěm ze starší doby železné na území Prahy. K jeho zániku pravděpodobně došlo velkým požárem, čemuž nasvědčují spečené valy, jež se zde našly. Později bylo osídleno také v raném středověku, od 8. do poloviny 10. století.

Hostivař