Co je v mém okolí?

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele

 

Románský kostelík byl raně goticky přestavěn a ve dvou etapách (1864 a 1893) puristicky obnoven.

Hostivař