Mapa

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele

Románský kostelík byl raně goticky přestavěn a ve dvou etapách (1864 a 1893) puristicky obnoven.

Hostivař

Hradiště Šance

Zaniklé hradiště. Osídleno v 6. až 5. století před Kristem, a je jediným známým hradištěm ze starší doby železné na území Prahy. K jeho zániku pravděpodobně došlo velkým požárem, čemuž nasvědčují spečené valy, jež se zde našly. Později bylo osídleno také v raném středověku, od 8. do poloviny 10. století.

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele

Románský kostelík byl raně goticky přestavěn a ve dvou etapách (1864 a 1893) puristicky obnoven.

Dolejší mlýn (Blažkův mlýn, čp. 16)

Mlýn s obytnou budovou, mlýnicí a sýpkou patrně existoval již v 15. století. Doložen k roku 1567. Dnešní budovy vznikaly většinou ve 2. polovině 19. století. Roku 2004 prošel objekt zásadní modernizací.

Toulcův dvůr

Dvůr vznikl na místě někdejší tvrze. Ta je sice zmíněna roku 1362, ale mohla být na jiném místě. Hlavní přestavba proběhla během 19. století. Moderní rekonstrukce po roce 2007. Nyní slouží jako Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy jehož provozovatelem je Zájmové sdružení Toulcův dvůr.

Švehlova sokolovna (čp. 674)

Funkcionalistická sokolovna s kinem a pomníkem padlých byla postavena v letech 1931-33 podle Ladislava Machoně. Hostivařská sokolská organizace je jednou z nejstarších.