Mapa

Zámek Jinonice (čp. 1)

Jinonický panský dvůr s pivovarem vznikal na místě tvrze z počátku 17. století. Po roce 1684 Giacomo Antonio Maggi přestavěl dvůr a nově vybudoval pivovar. Areál byl výrazněji klasicistně upravován roku 1815. Nyní je zde veřejnosti nepřístupný obytný komplex.

Jinonice

Hradiště Butovice

Zaniklé raně středověké hradiště. Slovanské osídlení se datuje na konec 8. století, zánik hradiště pak na přelom 9. a 10. století.

Kostel svatého Vavřince

Základy kostela se zvonicí a ohradní zdí vznikly zřejmě v 11. století. Z této doby (a nejpozději do 13. století) lze datovat východní románský závěr. Loď vznikla zřejmě během přestavby roku 1571 za Albrechta Bryknara z Brukštejna. Za Schwarzenbergů byl celý kostel upravován. Nejprve barokně, poté v roce 1894 došlo i k prodloužení stavby.

Zámek Jinonice (čp. 1)

Jinonický panský dvůr s pivovarem vznikal na místě tvrze z počátku 17. století. Po roce 1684 Giacomo Antonio Maggi přestavěl dvůr a nově vybudoval pivovar. Areál byl výrazněji klasicistně upravován roku 1815. Nyní je zde veřejnosti nepřístupný obytný komplex.