Mapa

Německo

Největší země strední Evropy s rozmanitou historií, přírodou a unikátní kulturou.

Berlín

Metropole Německa. Sjednocené město.

Rujána

Koupání v Baltu a křídové útesy.