Co je v mém okolí?

Statek Vraných (čp. 1/VIII)

Barokní statek je datován letopočtem 1777 nad vrcholem štítu výminku, lze ale předpokládat starší základ staveb. Statek je tvořen obytnou budovou, výminkem se špýcharem a stodolou, bránou a ohradní zdí. Objekt je v majetku Hlavního města Prahy, které jej pronajalo občanskému spolku Bohnice žijí.

Bohnice