Mapa

Battistova cihelna

Cihelna byla postavena v letech 1893-98 a poté několikrát adaptována.

Ďáblice

Zámek Ďáblice

Zámecké budovy jsou pozdně barokní asi z doby kolem poloviny 18. století (kaple byla vysvěcna roku 1755). Hlavní budova konírny byla přestavěna ve 2. polovině 19. století. V roce 1908 byl prodloužen hlavní presbytář kaple. Z hospodářských budov je nejstarší východní stavení s chlévy a sýpkou. Ostatní zástavba je z 19. století.

Battistova cihelna

Cihelna byla postavena v letech 1893-98 a poté několikrát adaptována.