Mapa

menhir Zkamenělý slouha

Balvan o výšce asi 3 metry, z nichž 172 cm vyčnívá nad povrch. Podle způsobu usazení se usuzuje, že je na svém původním místě.

Dolní Chabry

menhir Zkamenělý slouha

Balvan o výšce asi 3 metry, z nichž 172 cm vyčnívá nad povrch. Podle způsobu usazení se usuzuje, že je na svém původním místě.

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele

Románský kostel asi z poslední čtvrtiny 12. století vystavěný na místě předchozí stavby z první poloviny 11. století a rotundy asi z přelomu 11. a 12. století. Přestavba lodě v roce 1432, barokní úpravy ve 2. polovině 17. století a v polovině 18. století. V letech 1905-12 proběhla rozsáhlá obnova a roku 1938 byla odstraněna omítka.