Mapa

Hradiště Butovice

Zaniklé raně středověké hradiště. Slovanské osídlení se datuje na konec 8. století, zánik hradiště pak na přelom 9. a 10. století.

Jinonice

Hradiště Butovice

Zaniklé raně středověké hradiště. Slovanské osídlení se datuje na konec 8. století, zánik hradiště pak na přelom 9. a 10. století.

Kostel svatého Vavřince

Základy kostela se zvonicí a ohradní zdí vznikly zřejmě v 11. století. Z této doby (a nejpozději do 13. století) lze datovat východní románský závěr. Loď vznikla zřejmě během přestavby roku 1571 za Albrechta Bryknara z Brukštejna. Za Schwarzenbergů byl celý kostel upravován. Nejprve barokně, poté v roce 1894 došlo i k prodloužení stavby.

Zámek Jinonice (čp. 1)

Jinonický panský dvůr s pivovarem vznikal na místě tvrze z počátku 17. století. Po roce 1684 Giacomo Antonio Maggi přestavěl dvůr a nově vybudoval pivovar. Areál byl výrazněji klasicistně upravován roku 1815. Nyní je zde veřejnosti nepřístupný obytný komplex.