Co je v mém okolí?

Hradiště Butovice

 

Zaniklé raně středověké hradiště. Slovanské osídlení se datuje na konec 8. století, zánik hradiště pak na přelom 9. a 10. století.

Jinonice