Mapa

Starý židovský hřbitov

Hřbitov byl založený na přelomu 14. a 15. století a byl užíván až do zrušení v roce 1787. Je zde pohřbena řada významných osobností židovské komunity, jako: Jehuda Liva ben Becalel zvaný Rabi Löw (1609), Mordechaj Maisel (1601), David Gans (1613) a David Oppenheimer (1736).

Josefov

Klausová synagoga (čp. 243)

Novostavba z let 1689-94 získala dnešní podobu přestavbou v letech 1883-84, snad za účasti Friedricha Munzbergera. Největší josefovská synagoga jediný zdejší dochovaný příklad raně barokního slohu.

Maiselova synagoga (čp. 63/V)

Renesanční novostavba z let 1590-92. Dnešní úprava je novogotická z let 1892-94 a z doby kolem roku 1900.

Pinkasova synagoga (čp. 23/V)

Pozdně gotická stavba s renesančními prvky z roku 1535. V letech 1607-25 rozšířena stavitelem Judou Coferem de Herzem do současné renesanční podoby.

Staronová synagoga

Raně gotická stavba z konce 70. let 13. století opatřená koncem 14. století novými štíty. Jižní předsíň je gotická, západní pozdně gotická s renesanční úpravou, severní vznikla z větší části až v roce 1732. Je to jedna z nejstarších synagog v Evropě, která se stále používá k náboženským obřadům. Zároveň je jednou z nejstarších dochovaných synagog ve střední Evropě a také nejstarší dochovanou stavbou Josefova.

Španělská synagoga (čp. 141/V)

Novostavba synagogy (bývalé Staré školy, Templu) Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase z roku 1868. V interiérech upravena podle návrhu Antonína Bauma a Friedricha Munzbergera po roce 1882. Nejmladší synagoga na Židovském městě.

Vysoká synagoga (čp. 101/V)

Synagoga je součást židovské radnice, postavená po roce 1577 snad za účasti vlašského stavitele Pancrazia Rodera. Průčelí upraveno barokně a novodobě.

Uměleckoprůmyslové muzeum (čp. 2/V)

Novostavba podle plánů Josefa Schulze z roku 1896.

Židovská radnice (Maiselova radnice, čp. 209/V)

Vznikla postupnou renesanční a barokní přestavbou z obecního židovského domu a středověkého měšťanského domu. Dnešní barokní úpravu navrhl a provedl v letech 1762-63 Josef Schwanitzer. Podle projektu Matěje Blechy byla radnice v roce 1908 rozšířena.

Starý židovský hřbitov

Hřbitov byl založený na přelomu 14. a 15. století a byl užíván až do zrušení v roce 1787. Je zde pohřbena řada významných osobností židovské komunity, jako: Jehuda Liva ben Becalel zvaný Rabi Löw (1609), Mordechaj Maisel (1601), David Gans (1613) a David Oppenheimer (1736).

Socha Mojžíše

Socha od Františka Bílka z roku 1905. Během nacistické okupace stržena a roztavena. Obnovena dle původního sádrového odlitku v roce 1947.