Mapa

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Budovy ve stylu zpurizovaného novoklasicismu od Bohumila Hypšmana z let 1924-31.

Nové Město

Václavské náměstí

Centrum prahy. Muzeum. Kůň.

Palác Lucerna

První železobetonová pražská stavba. Centrum kultury ve středu Prahy.

Kaple svaté Barbory

Barokní hřbitovní kaple s kostnicí. Postavena v letech 1768-69. Původně součástí kláštera alžbětinek při kostele Panny Marie Bolestné na Slupi. Dnes je z hřbitova zahrada mateřské školy.

Kaple Božího hrobu

Barokní novostavba z doby kolem roku 1720, zřejmě od Jana Blažeje Santiniho. Původně při zaniklém kostele svatého Petra a Pavla na Zderaze v klášteře křížovníků.

Kostel svatého Kosmy a Damiána

Barokní jednolodní kaple z let 1657-59.

Kostel svatého Longina

Románská kaple asi z 1. poloviny 12. století. Stavebně upravena ve 3. čtvrtině 14. století. Barokní přístavba ze 17. století byla v 19. století stržena.

Kostel svatého Apolináře

Gotická novostavba z let 1360-90. Zbarokizováno v letech 1671 a 1757-68. Regotizováno Josefem Mockerem v letech 1893-98.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Novostavba vrcholně barokního kostela vznikla podle Pavla Ignáce Bayera kolem roku 1730. Před rokem 1735 dokončil Kilián Ignác Dientzenhofer. V kryptě kostela se po atentátu na Heydricha skrývali parašutisté, kteří zde byli dne 18. 6. 1942 zabiti.

Kostel svatého Ignáce z Loyoly

Raně barokní novostavba z let 1665-78 podle Carla Luraga, dokončována za účasti Martina Reinera. Roku 1687 byla podle návrhu Pavla Ignáce Bayera dokončena věž. V letech 1696-99 stejný architekt upravil průčelí doplněné o partikus.

Kostel svatého Jana Nepomuckého Na Skalce

Vrcholně barokní stavba z let 1730-38 podle Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Kostel svatého Jindřicha a svaté Kunhuty

Gotický kostel z doby po polovině 14. století. Menší renesanční a barokní prístavby.

Kostel svatého Josefa

Pozdně renesanční novostavba pro kapucínský klášter z let 1638-42/53 podle Melchiora Meera. Původně součást konventu.

Kostel svaté Kateřiny

Gotická stavba z let 1355-67. Zásadně rozšířena do roku 1741 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Kostel svatého Klimenta

Gotická stavba z 1. poloviny 14. století na místě původního románského kostela. Regotizováno v 19. století.

Kostel svatého Kříže

Klasicistní novostavba z let 1819-21 patrně podle Jiího Fischera.

Kostel svatého Michala v Jirchářích

Gotický kostel ze 3. čtvrtiny 14. století, rozšířen kolem roku 1400 a v roce 1511, kdy byly doklenuty i starší partie. Renesančně upravován. V letech 1717-22 zbarokizován, roku 1787 zrušen, 1790 obnoven a v letech 1914-15 regotizován.

Kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené

Barokní novostavba z let 1708-13 podle Jana Jiřího Aichbauera a Kryštofa Dientzenhofera z let 1708-13. Postaveno pro dnes zbořený klášter trinitářů.

Kostel Nejsvětější Trojice v Trojické

Gotická stavba byla radikálně barokně přestavěna a rozšířena v 18. století.

Kostel Panny Marie na Slovanech

Kostel Panny Marie, svatého Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa je gotický klášterní kostel založený roku 1348, svěcený roku 1372. Barokní úpravy v 17. a 18. století. Po těžkém náletu v únoru 1945 byl kostel rekonstruován do gotického stavu v 50. a 60. letech 20. století. Rekonstrukce završena v roce 1967 dvoujehlanem nového štítu, který nahradil novogotické kostelní věže.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého

Gotický kostel z 2. poloviny 14. století byl upraven pozdně goticky a zaklenut renesanční gotizující klenbou v roce 1575. V letech 1704-11 byly postaveny Svaté schody.

Kostel Panny Marie u alžbětinek

Vrcholně barokní novostavba z let 1724-25 podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, v roce 1761 rozšířeno Josefem Ignácem Juschkou o kapli svaté Tekly. Kostel je součástí konventu alžbětinek.

Kostel Panny Marie Sněžné

Torzo někdejšího největšího, ale nedokončeného novoměstského trojlodního chrámu. Založeno pro klášter karmelitánů v roce 1347.

Kostel Zvěstování Panny Marie Na trávníčku

Gotická novostavba z doby po roce 1360. Nově zaklenuto v 90 letech 15. století. Regotizováno v letech 1858-63 Bernardem Grueberem.

Kostel svatého Petra na Poříčí

V jádře románská bazilika z poloviny 12. století. Rozšířeno asi v letech 1382-95. Přestavěno na přelomu 14. a 15. století. Kostel znovu přestavěn a zaklenut mezi 1483-97. V 16. století zvětšena kruchta a upraven depozitář. V 17. a 18. století zbarokizován. Regotizován v letech 1876-85 a 1913-14.

Kostel svatého Štěpána

Gotický kostel z doby po polovině 14. století. Menší barokní přístavby. Rozsáhle novogoticky upraven Josefem Mockerem v 70. letech 19. století.

Kostel svatého Václava na Zderaze

V jádru gotický kostel postavený ve 2. polovině 14. století na místě románského farního kostelíka s dochovanou částí románské západní věže. Renesenčně a barokně upravován. V letech 1909-10 a 1929-30 regotizován. Od roku 1623 patřil klášteru augutsianů Na Zderaze.

Kostel svatého Vojtěcha Většího

Původně románský kostel ze 13. století byl koncem 14. století zvětšen a přestavován. V letech 1671-93 byl barokizován. V letech 1874-75 regotizován presbytář a částečně i vnitřní zařízení.

Kostel svaté Voršily

Vrcholně barokní novostavba podle plánu Marcantonia Canevalleho z roku 1699. Dokončena v letech 1702-04. Interiérově upravena Antonínem Barvitiem v letech 1883-84.

Jiráskův most

Most přes Vltavu byl postaven v letech 1929-32 podle návrhu Ing. F Mencla a architekta V. Hoffmana. Spojuje pravobřežní Nové Město a levobřežní Smíchov.

Palackého most

Třetí nejstarší dochovaný pražský most byl postaven v letech 1876-78 podle plánů ing. J. Rittera. Architektonické ztvárnění od arch. B. Münzbergera. Spojuje Nové Město se Smíchovem.

Štefánikův most

Most postavený v letech 1949-51 podle návrhu ing. O. Širce a architekta V. Hofmana.

Vyšehradský železniční most

Železniční most navržený firmou bratří Prášilů z roku 1900.

Novomlýnská vodárenská věž

Věž byla postavena před rokem 1484 jako dřevěná. První kamennou renesanční podobu získala v letech 1602-06. Současná barokní podoba je z přestavby v roce 1658, kdy bylo použito některých původních prvků.

Šítkovská vodárenská věž

Věž byla postavena roku 1495 jako dřevěnná. V letech 1588-91 zde byla vybudována kamenná renesanční věž. Současnou podobu s barokní bání získala po opravě v roce 1651.

Jindřišská věž

Renesanční zvonice ze 70. let 16. století byla upravována v roce 1780. V letech 1878-80 byla upravena novogoticky podle plánu Josefa Mockera.

Novoměstská radnice

Novoměstská radnice byla stavěna v letech 1377-98 a 1411-18, věž v letech 1452-56. V 16. století raně renesančně přestavěna. V letech 1806-11 klasicistně přestavěna, sneseny štíty a odstraněn portál. Rekonstrukce původního stavu proběhla v roce 1905 podle návrhu Kamila Hilberta. V letech 1957-59 obnoveny interiéry, v letech 1975-94 proběhla generální rekonstrukce.

Dům U Hybernů

Raně barokní chrám postavený Carlem Lurangem v letech 1653-59. Přestavěn empírově v letech 1811-13. V roce 2006 byl objek přestavěn na muzikálové divadlo.

Škodův palác

Pozdně kubistický kancelářský obchodní palác byl postaven podle návrhu Pavla Janáka v letech 1925-26 a 1937-38.

Palác Adria

Obchodní a kancelářský palác Adria byl postaven v takzvaném národním slohu podle návrhu Pavla Janáka v letech 1922-25.

Palác Chicago

Funkcionalistický obchodní, kancelářský a nájemní dům, postavený podle návrhu Jaroslava Polívky z let 1927-28.

Obchodní dům Máj (Tesco)

Obchodní dům postavený v mašinistickém novofunkcionalistickém stylu podle návrhu Johna Eislera, Miroslava Masáka a Martina Rajniše z let 1972-75.

Ministerstvo zemědělství

Novoklasicistní budova postavená podle návrhu Františka Roitha v letech 1929-32.

První vzájemná česká pojišťovna (čp. 76/II)

Novobarokně secesní budova podle Osvalda Polívky z let 1907-09.

Obchodní dům Olympic

Funkcionalistický obchodní dům postavený podle návrhu Jaromíra Krejcara z let 1926-27.

Dům Diamant

Kubistický nájemní dům s obchodem postavený Matějem Blechou a asi Emilem Králíčkem v letech 1912-13.

dům čp. 112/II

Novobarokní kancelářský dům se secesními dekorativními detaily podle Osvalda Polívky z let 1902-03.

dům čp. 117/II (Louvre)

Puristicko novoklasicistní obchodní a kancelářský dům z roku 1926-27 firmou Matěje Blechy.

Schirdingovský palác (Kaňkův dům, čp. 118/II)

Palác byl postaven na středověkých základech po roce 1731 Janem Ferdinandem Hübnerem. Plně dokončený před rokem 1752.

Národní divadlo

Novorenesanční divadelní budova postavena podle plánu Josefa Zítka z roku 1866, realizace v letech 1867-81. Po požáru dokončil Josef Schulz v letech 1881-83.

Palác Žofín

Novorenesanční budova podle plánů Jindřicha Fialky z roku 1885 na místě lázní a restaurace z roku 1836 podle plánu Carla Pollacka.

Budova Spolku výtvarných umělců Mánes

Funkcionalistická výstavní budova postavena v letech 1928-34 podle Otakara Novotného.

Emauzský klášter (Na Slovanech)

Gotický benediktinský klášter zvaný Na Slovanech (Emauzy) byl založen Karlem IV. v roce 1347 a vysvěcen v roce 1372. Baorkní úpravy byly odstraněny na konci 19. století. Po těžkém náletu v roce 1945 byl klášter v 50. a 60. letech rekonstruován do gotického stavu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Budovy ve stylu zpurizovaného novoklasicismu od Bohumila Hypšmana z let 1924-31.

dům čp. 390/II

Dům Všeobocného pensijního ústavu je kancelářská budova postavená podle Jana Kotěry a Josefa Zascheho ve stylu geometrick= moderny v letech 1912-14.

dům čp. 410/II

Nájemní dům ve stylu geometrické secese z roku 1913. Podle nábrhu Aloise Dryáka, Tomáše Ameny a Quida Bělského. Plastická výzdoba pochází od Josefa Drahoňovského.

Podskalská celnice na Výtoni

Renesanční celnice z doby po roce 1561 s menšími barokními úpravami.

Zemská porodnice u Apolináře

Novogotická budova nemocnice podle plánů Josefa Hlávky postavená v letech 1867-75.

Klášter a nemocnice svaté Alžběty

Barokní novostavba z let 1726-32 podle Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Bývalý klášter augustiniánů-kanovníků (Policejní muzeum ČR, čp. 453/II)

Původně gotická stavba z doby kolem roku 1379. V letech 1653-60 raně barokně přestavěna. Později vrcholně barokně rozšířena, kdy byla podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky z roku 1716 také vybudována prelatura.

dům čp. 458/II (Všeobecná nemocnice, bývalá nemocnice pražského obchodnictva)

Novogotická stavba asi podle plánů Bernharda Druebera a Ignáce Ullmanna z let 1859-60.

Vila Voračických z Paběnic (čp. 460a/II)

Barokní novostavba z doby mezi 1715-25. Dvojnásobně rozšířena stejným stylem po roce 1792. Dnes součástí Všeobecné Fakultní Nemocnice.

Všeobecná fakultní nemocnice (čp 499/II)

Přestavba podle plánů Franze Hergeta z roku 1787, upravená přestavbou v letech 1838-40.

Faustův dům (Palác Mladotovský, čp. 502/II)

V jádře gotický palác byl renesančně přestavěn kolem roku 1618. Barokně upraven v 18. století. Dnešní stav z doby kolem roku 1820. Dvorní křídlo klasicistně upravil roku 1769 Anton Shmidt.

Kolej novoměstských jesuitů (čp. 504/II)

Barokní novostavba koleje vznikala v několika etapách v 17. a 18. století. Podíleli se na ní František Xaver, Martin Reiner, Carlo Lurago, nebo Pavel Ignác Bayer.

čp. 622/II

Funkcionalistický nájemní a obchodní dům podle Evžena Rosenberga z let 1937-38.

Vyšší dívčí škola (čp. 683/II)

Novorenesanční stavba podle plánů Ignáce Ullmanna z roku 1867. Dnes zde sídlí základní škola.

Dům U Nováků (čp. 699/II)

Dům ve stylu rostlinné secese navrhl Osvald Polívka v letech 1901-04. Mozaika nad průčelím od Jana Preislera. Dostavba do ulice V Jámě od Osvalda Polívky z let 1927-29.

MacNevenův palác (dům U Smetanů, čp. 719/II)

Rokoková přestavba Ignáce Jana Nep. Palliardiho z doby kolem roku 1770. Základy gotické, pozdně renesančně rozšířeno, barokně přestavěno.

Hlávkův nadační dům (čp. 736/II)

Novorenesanční nájemní dům od Josefa Hlávky z let 1887-98.

Mozarteum (čp. 748/II)

Obchodní, kancelářský a obytný dům ve stylu geometrické moderny od Jana Kotěry z let 1912-13.

Františkánský klášter

Klášter stavěn od roku 1347. Budova v jádru gotická, přestavěná v 60. letech 17. století a upravovaná kolem roku 1760. Klasicistní fara postavena podle plánů stavitele Zelinky v letech 1789-92, upravena do dnešní podoby stavitelem Janem Maxmiliánem Hegerem roku 1847.