Mapa

Kostel svaté Markéty

Barokní klášterní kostel vznikal na základech románské baziliky, která byla dokončena v závěru 11. století a goticky přestavěna ve 13. a 14. století. Vrcholně barokní stavba z let 1708-12 (loď) a 1714-15 (presbyterium) je spojována se jménem Kryštofa Dientenhofera. Na výzdobě se podílel freskař Jan Jakub Steinfels.

Břevnov

Břevnovský hřbitov

Hřbitov byl založen v roce 1739 a původně sloužil jako jako pohřebiště řeholníků z přilehlého kláštera. Je zde pohřbeno mnoho osobností, jako například Jan Patočka, Jan Anastáz Opasek, Karel Kryl, nebo Vojtěch Jarník.

Kaple na Kajetánce

Kaple byla postavena v letech 1665-66 patrně pod vedením Jacoba Goetzingera. V roce 1791 odsvěcena a pozvolna chátrala. Roku 1822 byla ubourána její přední části. Dnešní stav vytvořila obnova kaple v letech 1964-68.

Kostel svaté Markéty

Barokní klášterní kostel vznikal na základech románské baziliky, která byla dokončena v závěru 11. století a goticky přestavěna ve 13. a 14. století. Vrcholně barokní stavba z let 1708-12 (loď) a 1714-15 (presbyterium) je spojována se jménem Kryštofa Dientenhofera. Na výzdobě se podílel freskař Jan Jakub Steinfels.

Břevnovský klášter

Areál benediktinského kláštera sestává z kláštera spojeného s prelaturou, z takzvaného Sartoriova kláštera, hospodářských budov, vstupní brány, zahrady s oranžerií, kaplí Vojteškou a svatého Josefa, ze zahradního domku. Dnešní klášter vznikal na základech nejstarších středověkých staveb a je považován za práci Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových z let 1708-15 (konvent) a 1716-18 (opatství). Původní projekty konventu vypracoval Pavel Ignác Bayer.

Kajetánka

Zámeček (usedlost Kajetánka) vznikal na místě původního raně barokního letohrádku z doby po polovině 17. století, ze kterého se pravděpodobně zachovaly přízemní klenby. Přestavba, který určila dnešní vzhled, proběhla před rokem 1721. Východní křídlo bylo přistaveno před polovinou 18. století. Pozdější úpravy objekt spíše degradovaly.

Petynka

Usedlost „Petynka“ je raně barokní letohrádek, klasicistně přestavěný na zájezdní hostinec, novogoticky přestavěný a od roku 1899 přeměněný na charitativní zařízení Vincentinum. V roce 1951 zabrala areál armáda.[2] V polovině 20. století byly některé části usedlosti zbořeny, jiné byly přestavěny na garáže, které jsou tam dodnes.

Šleiferka (čp. 33/XVIII)

Pozdně klasicistní stavba z roku 1845, kterou v letech 1923-25 přestavěl Tomáš Šašek na novoklasicistní Kongregaci školských sester řádu svatého Františka.

Velký strahovský stadion (čp. 100/XVIII)

Sletový sokolský stadion (Strahovský stadion), původně dřevěná a provizorně zděná konstrukce pro VIII. sokolský slet v roce 1926, byla v letech 1930-32 přestavěna podle projektu Aloise Dryáka, Ferdinanda Balcárka a Karla Koppa. Další úpravy v letech 1962-75. Dle některých zdrojů je to stadion s největší rozlohou na světě. Jeho kapacita činila 280 000 míst, z toho 96 000 k sezení. Na začátku 21. století stadion rekonstruovala AC Sparta Praha na 7 fotbalových hřišť normálních rozměrů a jedno hřiště na minifotbal. V 90. letech se zde konali velké koncerty – Rolling Stones, Guns N’ Roses, Pink Floyd, nebo Bratři Nedvědovi.

Hostinec U Kaštanu (čp. 201/XVIII)

Zájezdní hostinec j pozdně klasicistní stavba. V roce 1955 částečně zbouraná. Dne 7. dubna 1878, kdy zde byla založena Českoslovanská sociálně demokratická strana.

Restaurace na Marjánce (čp. 262/XVIII)

Restaurace vznikla na základech klasicistního domu z doby před rokem 1821. Prošla mnoha přestavbami, z nichž poslední v roce 1922 dala budově novoklasicistní ráz.

Usedlost Ladronka

Usedlost vznikla patrně koncem 17. století. Kromě hospodářských stavení zde byl i zájezdní hostinec. Rekonsturkce proběhla v letech 2003-04.

Ústřední vojenská nemocnice (čp. 1200/XVIII)

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (zkráceně ÚVN), původním názvem Masarykova vojenská nemocnice, je velké zdravotnické zařízení Armády České republiky, které se nachází v pražském Břevnově (často je nazývána také Střešovická nemocnice, ačkoliv se nachází několik set metrů od hranic Střešovic). Budovy projektoval Bedřich Adámek a výstavba probíhala od roku 1936.

Kneislovka

Usedlost Kneislovka s kaplí svatého Jana Nepomuckého vznikla postupnou proměnou předchozí viničné usedlosti. Kaple se zachovala v podobě z roku 1724. Usedlost byla radikálně přestavěna v roce 1778. Z této přestavby se zachovala brána a základ hlavní budovy.

Spiritka (čp. 2352/XVIII)

Usedlost Spiritka vznikla v základu zřejmě koncem 18. století. Dnešní stav je výsledkem rekonstrukce a dostavby v letech 1985-87, provedená podle Tomáše Šantavého.